Over Ons

“De Raadmaeker.
Sijt ghij belust op Soet gemack
Laad op dees Kar uw lastig pack
D’ Uitvinding van het Waagenwiel,
Kan swaare Lasten licht vervoeren:
Wat torst en sleepter meenig Ziel,
In ’t stof van kommer en remoeren:
Daar ’s heemels Waagen staat gereed,
Om op te neemen, al zijn leed.”

Leafs

Hoe ons verhaal startte

Wij verwelkomen U graag in onze feestzalen “’t Raadmaekers”. De naam raadmaeker vindt zijn oorsprong terug rond de18e eeuw waar het beroep het restaureren en vervaardigen van houten “karrewielen” en lastwagens werd uitbesteed aan een “wagemaker”.

De naam van deze “Oud Vlaamsche vaardigheid” werd, zoals velen beroepen van die tijd, als roepnaam gebruikt en doorgegeven van vader op zoon. Zo ontstond in deze contreien, rond 1850, de roepnaam “raadmaeker”.

In de volksmond worden wij, de derde generatie, nog altijd “die van de raadmaeker” genoemd. Ter nagedachtenis aan de grootvader noemen wij onze Feestzaal “het huis van de Raadmaekers” of kortweg ’t RAADMAEKERS.

Onze wens is dat U zich thuis voelt in ’t RAADMAEKERS. En net zoals “Bompa” kwaliteit afleverde om de “wagemakerij” draaiende te houden, streven wij ernaar om U als klant in Eten & Drinken pure kwaliteitsprodukten te serveren.